Felvonók, mozgólépcsők, mozgójárdák Szakági Műszaki Előírásai


A szakági műszaki előírásokról az egyes műszaki szabályozási tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 37/2021. (II. 2.) Korm. rendelet által a felvonókról, mozgólépcsőkről és mozgójárdákról szóló 146/2014. (V. 5.) Korm. rendeletbe (a továbbiakban: Fmr.) beiktatott módosítás rendelkezik.

A módosítás értelmében az Fmr. hatálya alá tartozó berendezések létesítési és üzemeltetési tapasztalatainak figyelembevételével az iparügyekért felelős miniszter az ágazati szakmai érdekképviseleti szervezetek közreműködésével a műszaki biztonságot növelő alkalmazások széles körű elterjedésének elősegítése céljából szakági műszaki előírások formájában az egészségvédelem magas szintjét kielégítő, valamint a műszaki-tudományos színvonallal és a gazdasági megfontolások alapján megvalósítható gyakorlattal összhangban álló műszaki megoldásokat dolgoz ki, azokat az ágazati szakmai érdekképviseleti szervezetek bevonásával rendszeresen felülvizsgálja, és az adott időszak technikai színvonalának megfelelően frissíti.

A szakági műszaki előírásoknak a kormányzati honlapon, valamint a termékinformációs pont honlapján történő közzétételét az iparügyekért felelős miniszter kezdeményezi. A szakági műszaki előírásokban foglalt műszaki megoldást úgy kell tekinteni, hogy az megfelel az adott kor technikai színvonalának.

 

A Szakági Műszaki Előírások előkészítésében közreműködők:

Delegáló szervezet Képviselő
 Budapest Főváros Kormányhivatala Szabados László
 Budapest Főváros Kormányhivatala  Posch Csaba
 Nemzetgazdasági Minisztérium  Cseh Gábor
 Magyar Felvonó Szövetség  Bilicz Tibor
 Magyar Felvonó Szövetség  Gyökér Imre
 Magyar Felvonó Szövetség  Koltai Henrik
 Magyar Felvonó Szövetség  Kovács Zoltán
 Magyar Felvonó Szövetség  Kováts Attila
 Magyar Felvonó Szövetség  Némethy László
 Magyar Felvonó Szövetség  Pápai László
 Magyar Mérnöki Kamara, Anyagmozgató gépek, Építőgépek és Felvonók Tagozat  Némethy Zoltán
 Lift-S Egyesület  Tóth Dániel

 

A Munkacsoport elérhetőségét ld. itt.

 

Felvonók, mozgólépcsők és mozgójárdák Szakági Műszaki Előírásai

Érvényes szakági műszaki előírás:

SZME-F 2023.04.17.

Visszavont szakági műszaki előírások:

SZME-F 2021.06.11[A közzétételről szóló közleményt ld. a kormányzati portálon.]

PatroNet CMS