Információ

Kedves Látogató!

Az Európai Unió belső piacán az áruk szabad mozgását biztosító egyik eszköz az Európai Közösségek Bíróságának ítélkezési gyakorlatában kimunkált kölcsönös elismerés elve. A kölcsönös elismerés azokra a termékekre vonatkozik, amelyek nem tartoznak a közösségi szintű harmonizációt megvalósító uniós jogi aktusok hatálya alá, illetve a termékek olyan vonatkozásaira, amelyek e uniós jogi aktusok hatályán kívül esnek. Ennek az elvnek az értelmében egy tagállam nem korlátozhatja a valamely másik tagállamban jogszerűen előállított és/vagy forgalomba hozott termék bekerülését a saját piacára arra hivatkozással, hogy a termék nem felel meg a saját műszaki-technikai előírásainak

A Magyar Termékinformációs Pont célja, hogy segítse a tájékozódást az egyes nemzeti műszaki szabályoknak a valamely másik tagállamban jogszerűen forgalmazott termékekre történő alkalmazására vonatkozó eljárásokról, az Európai Parlament és a Tanács 764/2008/EK rendeletével, illetve 2020. április 19-ével az ezt felváltó (EU) 2019/515 rendelettel összhangban.

Termékinformációs Pont tartalmazza az érintett termékek adatbázisát, amely több szempont szerint kereshető. Ha nem tudja a termék pontos nevét, vagy vámtarifa számát, a TARIC_HU oldalon megtalálja.

A termékekre vonatkozó speciális kérdések e-mailben és telefonon is feltehetők.

Honlapunkon megtalálja más Európai Uniós tagország Termékinformációs Pontjainak elérhetőségeit.

Bár mindent megteszünk azért, hogy Ön hozzájusson a kívánt információhoz, illetve megtalálja az ehhez szükséges legmegfelelőbb forrást, kérjük vegye figyelembe, hogy a Magyar Termékinformációs Pont a tárgykör szabályozásáért felelős minisztériumoktól kapott adatok alapján tud információt nyújtani.

PatroNet CMS