Gázipari Műszaki Biztonsági Szabályzat

A Gázipari Műszaki Szakbizottság létrehozásáról a csatlakozóvezetékekre, a felhasználói berendezésekre, a telephelyi vezetékekre, az olajfogyasztó technológiai rendszerekre és a gáztárolókra vonatkozó műszaki biztonsági előírásokról és a műszaki-biztonsági szempontból jelentős munkakörök betöltéséhez szükséges szakmai képesítésről és gyakorlatról, valamint az ilyen munkakörben foglalkoztatottak időszakos továbbképzésével kapcsolatos szabályokról szóló 16/2018. (IX. 11.) ITM rendelet módosításáról szóló 3/2020. (I. 13.) ITM rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 3. §-a rendelkezik.

A Szakbizottság fő feladata az, hogy a Rendelet 1. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott csatlakozóvezetékek, felhasználói berendezések és a telephelyi vezetékek tervezésével, létesítésével és üzemeltetésével kapcsolatban szakági műszaki előírások formájában a műszaki biztonsági szabályzatának követelményeit az egészségvédelem magas szintjét kielégítő, valamint a műszaki-tudományos színvonallal és a gazdasági megfontolások alapján megvalósítható gyakorlattal összhangban álló műszaki megoldásokat dolgozzon ki.
 

Gázipari Műszaki Szakbizottság

Delegáló szervezet Képviselő Tisztség
 Földgázelosztói Együttműködés Fórum  Berkes Gábor  
 Magyar Épületgépészek Szövetsége  Murányi Sándor  
 Magyar Gázipari Vállalkozók Egyesülete  Kardos Géza elnökhelyettes
 Magyar Mérnöki Kamara, Gáz- és Olajipari Tagozat  Blazsovszky László elnök
 Magyar PB Gázipari Egyesület  Fábián Tamás  
 Budapest Főváros Kormányhivatala  Pletser Emil  
 BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság  Dr. Kelemen Norbert  

 

A Szakbizottság elérhetőségét ld. itt.

 

Gázipari Szakági Műszaki Előírások

Érvényes szakági műszaki előírás:

SZME-G 2022.12.18.

Visszavont szakági műszaki előírások:

Visszavont SZME-G (2021.08.10.-2022.12.18.)

Visszavont SZME-G (2021.06.10.-2021.08.09.)

Visszavont SZME-G (2020.06.12.-2021.06.09.)

Visszavont SZME-G (2020.04.17.-2020.06.11.) 

[A közzétételről szóló közleményt ld. a kormányzati portálon.]

 

PatroNet CMS